Idź do treści strony
Olsztyńska Duża Rodzina

 

Co zrobić aby otrzymać Olsztyńską Kartę Dużej Rodziny i gdzie złożyć wniosek ?

 Wypełniony wniosek o wydanie Olsztyńskiej Karty Dużej Rodziny można złożyć w:

 • Punkcie Informacyjnym w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Olsztyn, pl.Jana Pawła II 1 (wejście od szczytu budynku)
 • Kancelarii Ogólnej, pokój nr 22 pl. Jana Pawła II 1
 • wysłać pocztą

Aby otrzymać Kartę należy spełniać wymogi zawarte w Regulaminie wydawania i korzystania z Olsztyńskiej Karty Dużej Rodziny ( patrz zakładka Uchwały i Zarządzenia).

 

Dokumenty niezbędne do okazania przy składaniu wniosku

 

 • dowód osobisty wnioskodawcy;
 • aktualna legitymacja studencka/szkolna lub aktualne zaświadczenie o pobieraniu nauki w przypadku uczniów/ studentów od 18 roku życia;
 • w przypadku rodzin zastępczych postanowienie sądu o ustanowieniu rodziny zastępczej i zaświadczenie potwierdzające fakt przebywania dziecka w rodzinie;
 • w przypadku rodzinnego domu dziecka – postanowienie sądu o umieszczeniu dziecka w rodzinnym domu dziecka i zaświadczenie potwierdzające fakt przebywania w rodzinie;
 • w przypadku opiekuna prawnego postanowienie sądu o ustanowieniu opieki prawnej; 
 • w przypadku rodzin z dzieckiem/dziećmi niepełnosprawnym(i) powyżej 18 roku życia orzeczenie o niepełnosprawności
 • w przypadku osoby rozliczającej podatek dochodowy w Olsztynie pierwsza strona PIT z prezentatą Urzędu Skarbowego, zaświadczenie z Urzędu Skarbowego – ZAP3 lub wydrukowaną pierwszą stronę oraz UPO (Urzędowe Poświadczenie Odbioru) – PIT wraz z wygenerowanym numerem dokumentu zgodnym z identyfikatorem dokumentu UPO.
   

Kiedy i gdzie można odebrać Kartę Dużej Rodziny?

Kartę można odebrać w Punkcie Informacyjnym w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Olsztyna, pl.Jana Pawła II 1 (wejście od szczytu budynku), w poniedziałki w godz. 8.00-18.00, od wtorku do piątku w godz. 7.30-15.30.

 

Co zrobić w przypadku utraty/zniszczenia Karty ?

Należy złożyć wniosek o wydanie duplikatu Karty.

 

Przedłużenie Karty Dużej Rodziny:

Nie wcześniej niż 30 dni przed zbliżającym się końcem terminu ważności Karty należy ponownie złożyć wniosek o wydanie dokumentu w Punkcie Informacyjnym w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Olsztyna, pl. Jana Pawła II 1 (wejście od szczytu budynku), w Kancelarii Ogólnej - pok. nr 22 lub wysłać pocztą.

Wzór Olsztyńskiej Karty Dużej Rodziny

Pogoda