Idź do treści strony
Olsztyńska Duża Rodzina

 

Co zrobić aby otrzymać Olsztyńską Kartę Dużej Rodziny i gdzie złożyć wniosek ?

 Wypełniony wniosek o wydanie Olsztyńskiej Karty Dużej Rodziny można złożyć w:

 • Punkcie Informacyjnym w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Olsztyn, pl.Jana Pawła II 1 (wejście od szczytu budynku)
 • Kancelarii Ogólnej, pokój nr 22 pl. Jana Pawła II 1
 • wysłać pocztą

Aby otrzymać Kartę należy spełniać wymogi zawarte w Regulaminie wydawania i korzystania z Olsztyńskiej Karty Dużej Rodziny ( patrz zakładka Uchwały i Zarządzenia).

 

Dokumenty niezbędne do okazania przy składaniu wniosku

 

 • dowód osobisty wnioskodawcy;
 • aktualna legitymacja studencka/szkolna lub aktualne zaświadczenie o pobieraniu nauki w przypadku uczniów/ studentów od 18 roku życia;
 • w przypadku rodzin zastępczych postanowienie sądu o ustanowieniu rodziny zastępczej i zaświadczenie potwierdzające fakt przebywania dziecka w rodzinie;
 • w przypadku rodzinnego domu dziecka – postanowienie sądu o umieszczeniu dziecka w rodzinnym domu dziecka i zaświadczenie potwierdzające fakt przebywania w rodzinie;
 • w przypadku opiekuna prawnego postanowienie sądu o ustanowieniu opieki prawnej; 
 • w przypadku rodzin z dzieckiem/dziećmi niepełnosprawnym(i) powyżej 18 roku życia orzeczenie o niepełnosprawności
 • w przypadku osoby rozliczającej podatek dochodowy w Olsztynie pierwsza strona PIT z prezentatą Urzędu Skarbowego, zaświadczenie z Urzędu Skarbowego – ZAP3 lub wydrukowaną pierwszą stronę oraz UPO (Urzędowe Poświadczenie Odbioru) – PIT wraz z wygenerowanym numerem dokumentu zgodnym z identyfikatorem dokumentu UPO.
   

Kiedy i gdzie można odebrać Kartę Dużej Rodziny?

Kartę można odebrać w Punkcie Informacyjnym w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Olsztyna, pl.Jana Pawła II 1 (wejście od szczytu budynku), w poniedziałki w godz. 8.00-18.00, od wtorku do piątku w godz. 7.30-15.30.

 

Co zrobić w przypadku utraty/zniszczenia Karty ?

Należy złożyć wniosek o wydanie duplikatu Karty.

 

Przedłużenie Karty Dużej Rodziny:

Nie wcześniej niż 30 dni przed zbliżającym się końcem terminu ważności Karty należy ponownie złożyć wniosek o wydanie dokumentu w Punkcie Informacyjnym w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Olsztyna, pl. Jana Pawła II 1 (wejście od szczytu budynku), w Kancelarii Ogólnej - pok. nr 22 lub wysłać pocztą.

Wzór Olsztyńskiej Karty Dużej Rodziny

Olsztyńska Karta Dużej Rodziny awers
Olsztyńska Karta Dużej Rodziny awers
Olsztyńska Karta Dużej Rodziny rewers
Olsztyńska Karta Dużej Rodziny rewers
Olsztyńska Karta Dużej Rodziny oznaczenie Partnera
Olsztyńska Karta Dużej Rodziny oznaczenie Partnera
Kalendarz wydarzeń
Pogoda
Pochmurnie 1°C
Pogodnie 4°C