Idź do treści strony

Ile dzieci trzeba mieć na utrzymaniu by uzyskać Kartę Dużej Rodziny?

Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Olsztyna Kartę Dużej Rodziny może otrzymać rodzina wspólnie mieszkająca na terenie miasta Olsztyna składająca się z rodziców/rodzica (opiekuna prawnego), mających na utrzymaniu troje i więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub do 25 roku życia jeśli dziecko uczy się/studiuje stacjonarnie.

 

Jesteśmy zameldowani gdzie indziej, ale mieszkamy w Olsztynie.
Czy możemy ubiegać się o wydanie Karty?

Olsztyńską Kartę Dużej Rodziny otrzymują mieszkańcy, a więc osoby, które przebywają w Olsztynie z zamiarem stałego pobytu. Meldunek w mieście nie jest wymagany. Może być bardzo przydatny. Przyjęta procedura wydawania karty, zakłada jakąś formę poświadczenia miejsca zamieszkania.
Jako poświadczenie można przedstawić:

  • umowę najmu lokalu
  • deklaracje podatkowe z olsztyńskim adresem zamieszkania
  • deklaracje śmieciowe
  • zgłoszenie aktualizacyjne NIP-3
  • poświadczenie zameldowania
  • rachunki za gaz, telefon o niezerowej wartości, na nazwisko wnioskodawcy, z olsztyńskim adresem zamieszkania
  • zaświadczenie, że dzieci chodzą do najbliższej miejscu zamieszkania szkoły.

 

Jaki okres czasu ważna jest Karta Dużej Rodziny ?

Karta wydawana jest na okres 1 roku. Można ją przedłużać.

 

Jak długo czeka się na wydanie Karty Dużej Rodziny?

Karta jest gotowa do odbioru w przeciągu 30 dni od złożenia kompletu dokumentów.

Czy rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka mogą ubiegać się o Kartę Dużej Rodziny ?

Tak, o ile spełniają wymogi Uchwały Rady Miasta XL/696/13.

 

 

Kalendarz wydarzeń
Pogoda
Pochmurnie 13°C
Deszcz 20°C