Idź do treści strony
Olsztyńska Duża Rodzina
29.05.2014 14:57

Rządowa Karta Rodziny

rzadowa_karta_rodziny_slide

Rada Ministrów przyjęła program pomocy dla rodzin wielodzietnych, w ramach którego wprowadzona zostanie Karta Dużej Rodziny. Będzie to dokument zapewniający specjalne uprawnienia rodzinom z co najmniej trojgiem dzieci bez względu na dochód w rodzinie. Oznacza to, że rząd będzie wspierał i promował rodziny wielodzietne, bo są one niezwykle ważne dla rozwoju demograficznego Polski. Premier Donald Tusk powstanie Karty Dużej Rodziny zapowiedział w styczniu w trakcie prezentowania planów rządu na 2014 r.

 

Program jest podstawą do wprowadzenia licznych udogodnień dla rodziców i dzieci z rodzin wielodzietnych. W praktyce chodzi o zniżki za wstęp w opłatach do instytucji podległych ministrom, np. niektórych muzeów, instytucji wystawienniczych, parków narodowych, rezerwatów przyrody, obiektów rekreacyjno-sportowych. Do programu będą mogły przystąpić także inne instytucje niż podległe ministrom, np. jednostki organizacyjne funkcjonujące na różnych szczeblach samorządu terytorialnego (np. muzea samorządowe) oraz przedsiębiorstwa prywatne. Szczególnie firmy komercyjne, proponując rodzinom wielodzietnym zniżki i rabaty na swoje produkty, mogłyby zmniejszyć ich wydatki.

 

Każda instytucja, która przystąpi do programu będzie mogła wykorzystać w materiałach reklamowych lub informacyjnych znak „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”.

 

Rodzice mają otrzymywać Kartę Dużej Rodziny bezterminowo, a dzieci: do ukończenia 18 roku życia; do ukończenia 25 lat w przypadku kontynuowania nauki; bez ograniczeń wiekowych gdy mają orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności (na czas jego ważności).

 

Karta ma być przyznawana na wniosek członka rodziny wielodzietnej. Będzie wydawana bezpłatnie. Ma to być dokument identyfikujący członka rodziny wielodzietnej.

 

Informacja pochodzi z serwisu premier.gov.pl

 

Specjalna rodzinna strona internetowa w wersji beta: www.rodzina.gov.pl

Powróć do archiwum
Kalendarz wydarzeń