Idź do treści strony
Olsztyńska Duża Rodzina
31.07.2013 17:36

Karta już jest

 

Podczas dzisiejszej sesji Rady Miasta radni podjęli uchwałę dotyczącą Olsztyńskiej „Karty Dużej Rodziny”. Karta to system ulg, preferencji i zwolnień na ofertę miejskich instytucji działających w sferze: kultury, sportu i rekreacji, nauki, edukacji, opieki.


Karta ma charakter otwarty i do jej realizacji będą mogły włączyć się zainteresowane podmioty działające w różnym zakresie na rzecz mieszkańców Miasta.


"Karta Dużej Rodziny" dostępna będzie dla rodzin wychowujących troje i więcej dzieci, niezależnie od jej dochodu. Obsługę merytoryczną związaną z wydaniem dokumentu zapewni Biuro Obsługi Klienta Urzędu Miasta Olsztyna.


Wprowadzenie "Karty Dużej Rodziny" w Olsztynie w swoich założeniach będzie wspierać funkcje rodziny, sytuację finansową rodzin wielodzietnych i będzie promocją pozytywnego wizerunku rodziny wielodzietnej. Przyczyni się także do wyrównywania szans rozwojowych i życiowych dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych.


Priorytetowym zadaniem władz samorządowych mających świadomość pozytywnego wpływu jaki wnoszą w życie społeczeństwa rodziny wielodzietne, powinna być szczególna dbałość i ochrona rodziny potwierdzona konkretnymi działaniami.

W odpowiedzi na Program "Dobry Klimat dla Rodziny" ogłoszony w maju 2013 roku przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Bronisława Komorowskiego już ponad 50 samorządów w Polsce wprowadziło „karty dużych rodzin”, a ich liczba stale rośnie.  

Powróć do archiwum
Kalendarz wydarzeń