Idź do treści strony
Olsztyńska Duża Rodzina
15.06.2015 22:43

19-21 czerwca III Ogólnopolski Zjazd Dużych Rodzin

Organizatorzy liczą na obecność prezydenta elekta wraz z małżonką oraz patronującej wydarzeniu pary prezydenckiej.

Organizatorzy zjazdu - Związek Dużych Rodzin "Trzy Plus" oraz miasto Łowicz i województwo łódzkie chcą, by spotkanie było szansą na integrację rodzin wielodzietnych, a także okazją do wspierania działań w obszarze polityki rodzinnej i tworzenia pozytywnego obrazu dużej rodziny.

Oficjalne otwarcie zjazdu, z udziałem przedstawicieli administracji państwowej i samorządowej oraz rodzin, zaplanowano na piątek, 19 czerwca. Centralnym dniem zjazdu będzie sobota. Tego dnia odbędą się warsztaty i wykłady dla rodziców, m.in. nt. funkcjonowania rodziny i zajęcia dla dzieci, m.in. warsztaty taneczne, plastyczne, sportowe czy muzyczne.

Podczas trzydniowego zjazdu odbędzie się m.in. panel dyskusyjny na temat bonu wychowawczego, którego koncepcję opracowali eksperci ze Związku Dużych Rodzin. Chodzi o wsparcie rodzin wielodzietnych kwotą 500 zł miesięcznie, wypłacaną na każde dziecko w wieku 1-3 lata. Ma on uzupełnić lukę, jaka istnieje w obecnym systemie wsparcia rodziny, bowiem do 1. roku życia dziecka rodzice dysponują płatnym urlopem. Z kolei od 3. roku życia dziecka mogą korzystać z publicznego przedszkola lub żłobka.

- Uważamy, że warto, aby strumień środków publicznych wspierał materialnie rodziny posiadające dzieci od 1 do 3 roku życia. Co więcej, jako Związek Dużych Rodzin "Trzy Plus" od samego początku mówimy, że polityka rodzinna powinna wspierać podmiotowość rodziny, tzn. dawać bardzo dużo mechanizmów, ale to rodzina powinna decydować, z którego mechanizmu skorzysta - wyjaśnił dr hab. Łukasz Hardt, członek Zespołu Ekspertów Związku Dużych Rodzin„Trzy Plus”.

Związek Dużych Rodzin proponuje, by dostęp do bonu nie był ograniczony kryterium dochodowym. - W tej chwili w Europie 17 krajów Unii wypłaca świadczenia nie uwarunkowane kryterium dochodowym, od urodzenia do 18 roku życia. Myślę, że w Polsce jest mała świadomość tego, że bardzo wiele krajów UE, zwłaszcza tych "starych", już od bardzo dawna rozwijało politykę rodzinną, która jest warunkowana ilością dzieci a nie kryterium dochodowym - powiedziała Joanna Krupska, prezes Zarządu Związku Dużych Rodzin "Trzy Plus".

Eksperci szacują, że wprowadzenie bonu wychowawczego kosztowałoby budżet państwa ok. 2,5 mld złotych rocznie.

Poza panelem ekonomicznym zaplanowano także panel rodzinny pt. "czy Twój nastolatek Cię potrzebuje?" oraz małżeński, podczas którego uczestnicy będą mogli usłyszeć, jak dbać o więź i relacje w małżeństwie.

Sobota 20 czerwca jest także Wojewódzkim Dniem Rodzicielstwa Zastępczego, dlatego w tym roku w zjeździe weźmie udział także ok. 500 osób z rodzin zastępczych.

W sobotę odbędzie się także gra rodzinna oraz koncerty zespołów folklorystycznego i Joszko Broda.

Zjazd zakończy się w niedzielę późnym wieczorem. Przez cały dzień będą odbywać się koncerty - wystąpi zespół "Top One", Rafał Brzozowski oraz Ryszard Rynkowski. Zaplanowano także występ kabaretu Neo-nówka.

Imprezie towarzyszą warsztaty łowickiego rękodzieła ludowego, kiermasz rękodzieła ludowego i artystycznego, stoiska producentów żywności oraz. Odbędzie się także "Księżackie Jadło - Festiwal Dobrej Żywności".

Rodzinom, które przyjadą na zjazd, zapewniono darmowe posiłki i noclegi, głównie u rodzin z Łowicza i okolic.

Udział w Zjeździe potwierdziło już ponad tysiąc osób. Najliczniejsza rodzina przyjedzie wraz z 14 dzieci. Do udziału w tegorocznym zjeździe zaproszono prezydenta elekta Andrzeja Dudę wraz z małżonką oraz patronującą wydarzeniu parę prezydencką Bronisława i Annę Komorowskich.

Pierwszy Ogólnopolski Zjazd Dużych Rodzin odbył się w czerwcu 2013 r. w Grodzisku Mazowieckim, drugi - rok później w Lublinie.

Powróć do archiwum
Kalendarz wydarzeń